0032 2 213 30 70

U de creativiteit,
wij uw bijstand en zekerheid,
samen de grootste professionaliteit!

Onze verzekeringsactiviteiten

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Een architect dient verplicht verzekerd te zijn voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. Maar wat houdt deze verzekeringspolis nu precies in ?

Rechtsbijstand

U kunt betrokken raken in geschillen of schadegevallen die verband houden met uw activiteit als architect, ingenieur of andere ontwerper van gebouwen.

Alle Bouwplaatsrisico’s

De polis Alle Bouwplaatsrisico’s waarborgt de beschadigingen tijdens de bouwperiode.

Laatste Nieuws / Kalender

EUROMAF op pad in juli, september en oktober 2019

EUROMAF op pad in juli, september en oktober 2019

In het 1ste en 2de trimester organiseerden wij enkele Euromaf Q&A namiddagen doorheen België omtrent de verplichtingen voor architecten en ingenieurs in het kader van de Wet Peeters-Borsus. Gezien deze succesformule zetten wij deze sessies verder en kunt u zich...

De “Wet Peeters-Borsus” en de “Wet Peeters-Ducarme”

De “Wet Peeters-Borsus” en de “Wet Peeters-Ducarme”

Er was en er is veel te doen omtrent beide wetten. Daarom organiseert Euromaf af en toe infosessies voor hun experten en advocaten om zo de verdediging optimaal te kunnen laten verlopen. In bijlage de slides die werden gepresenteerd tijdens de workshop van 24 mei 2019...

Ons team

Onze taak bestaat erin er voor te zorgen dat onze verzekerde zonder zorgen het project tot een goed einde kunnen brengen. Wij vangen de risico’s op die onherroepelijk ontstaan bij de uitvoering van de opdrachten. Wij zorgen voor een verzekering op maat die beantwoordt aan de noden van elke ontwerper.
Organisatie

Contact

EUROMAF Belgie

Openingsuren

Maandag – donderdag :

  • 09.00 u. – 12.15 u.
  • 13.00 u. – 16.45 u.

Vrijdag :

  • 09.00 u. – 12.15 u.
  • 13.00 u. – 16.00 u.

Contact

production.productie@euromaf.com : voor uw offerte aanvragen, evenals alle vragen met betrekking tot verzekeringspolissen.

dap.dap@euromaf.com : voor de jaarlijkse aangifte van uw beroepsactiviteiten en alle vragen hieromtrent.

schade.sinistre@euromaf.com : voor uw schadeaangiftes, evenals alle vragen en communicatie betreffende lopende schadedossiers en preventieve adviezen.

6 + 11 =

Deze site, beheerd door de Franse wet, is conform aan de wet 78-17 genaamd « informatica en vrijheid» van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus genaamd « LCEN ». Bijgevolg melden wij u dat : De verzamelde inlichtingen zijn bestemd voor de MAF. U hebt toegang tot uw gegevens maar deze gegevens verbeteren of vernietigen kan uitsluitend via een schrijven gericht aan de MAF.
Zie ook onze wettige meldingen.

Privéluik Verzekerde

Paswoord vergeten ?

Het paswoord dat toegang verleent tot extranet EUROMAF wordt ieder jaar in december aan de verzekerden opgestuurd.

Een paswoord kan aangevraagd worden per e-mail maar ook per telefoon of brief.

Het paswoord is vertrouwelijk en wordt u toegezonden per brief.