0032 2 213 30 70

Rechtsbijstand

Startpagina » Verzekering » Rechtsbijstand

Hoe kunt u uw rechten laten gelden?

U kunt betrokken raken in geschillen of schadegevallen die verband houden met uw activiteit als architect, ingenieur of andere ontwerper van gebouwen.

Ter illustratie:

 • de inning van uw ereloon;
 • geschillen in verband met uw auteursrechten;
 • een conflict met een leverancier.

Wat is “professionele rechtsbijstand”?

Dit is een verzekeringscontract dat de verdedigingskosten voor zijn rekening neemt met betrekking tot geschillen andere dan diegenen verzekerd onder uw polis beroepsaansprakelijkheid. Met dit contract kunt u juridische problemen oplossen waarvan de kostprijs de goede werking van uw professionele activiteiten kan verstoren. U kan zich laten bijstaan door een advocaat naar keuze.

Waarom intekenen op een contract voor “professionele rechtsbijstand” bij EUROMAF?

Met een contract “professionele rechtsbijstand” bij EUROMAF België kunt u een beroep doen op ervaren juristen en advocaten die gespecialiseerd zijn in het verdedigen van uw professionele belangen.

R
EUROMAF is een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van de ontwerpers; zij is dus het best geplaatst om de verdediging van haar cliënten te garanderen.

Hoe kunt u zich laten bijstaan?

Alain B., architect te Brussel, heeft zopas de plannen afgewerkt van een nieuwbouw voor de heer Philippe M. Aangezien de eerste fase van zijn opdracht achter de rug is, vraagt hij dat zijn eerste factuur betaald wordt zoals voorzien in de overeenkomst die hij heeft ondertekend met de opdrachtgever. Na verscheidene aanmaningen blijkt de heer Alain B. problemen te hebben om zijn honoraria te innen. Hij doet dan ook een beroep op zijn contract “professionele rechtsbijstand”:

1 – Vóór het conflict

Alain B. neemt contact op met ons call center: “Wat kan ik doen als de mij verschuldigde honoraria niet op tijd betaald worden?”

Informeren en voorkomen : Wij brengen u op de hoogte van uw rechten, uw verplichtingen en de maatregelen die genomen kunnen worden.

2 – Op het moment van het geschil

Nadat Alain B. onze aanbevelingen heeft opgevolgd en hij bij de heer Philippe M. per aangetekend schrijven heeft aangedrongen op betaling, heeft hij deze nog steeds niet ontvangen: “Hoe kan ik de situatie deblokkeren en de rest van mijn opdracht verder zetten?”

Tussenbeide komen om uw rechten te doen respecteren : Wij analyseren de situatie samen. Wij helpen u om de nodige elementen te verzamelen om uw dossier samen te stellen en wij bezorgen u een gepersonaliseerd advies voor een minnelijke regeling.

3 – Als het geschil een gerechtelijk staartje krijgt

Na een ingebrekestelling, komt de heer Philippe M. nog altijd zijn verplichtingen niet na: “Hoe kan ik mijn rechten doen toepassen?”

Uw verdediging op ons nemen : Als de poging tot regeling geen resultaat oplevert, helpen wij u om een vordering in te stellen bij de rechtbank, op voorwaarde dat die kans van slagen heeft rekening houdend met de geldende regels en als het bedrag van het geschil hoger ligt dan de minimale vergoedingsdrempel per schadegeval (zie tabel met omvang van de waarborgen).

Tabel met de omvang van de waarborgen

In de tabel hieronder staat het maximumbedrag van alle kosten en honoraria die de verzekeraar voor zijn rekening neemt per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Burgerlijk verhaal, burgerlijke verdediging, strafrechtelijke verdediging, disciplinaire verdediging

 • Maximaal bedrag van de tussenkomst per schadegeval en per verzekeringsjaar: 50 000 €
 • Minimale inzet per geschil: 0 €
 • Wachttijd: 3 maanden
 • Franchise: 250 €

Bijstand “na brand en verwante gevaren”, auteursrechten, onroerende goederen, arbeidsrecht en sociaal recht, algemene overeenkomsten, administratief recht

 • Maximaal bedrag van de tussenkomst per schadegeval en per verzekeringsjaar: 15 000 €
 • Minimale inzet per geschil: 750 €
 • Wachttijd: 3 maanden
 • Franchise: 250 €

Inning van beroepshonoraria

 • Maximaal bedrag van de tussenkomst per schadegeval en per verzekeringsjaar: 15 000 €
 • Minimale inzet per geschil: 1 200 €
 • Wachttijd: 3 maanden
 • Franchise: 250 €

Fiscaal recht

 • Maximaal bedrag van de tussenkomst per schadegeval en per verzekeringsjaar: 15 000 €
 • Minimale inzet per geschil: 750 €
 • Wachttijd: 12 maanden
 • Franchise: 250 €

Verzekeringsvoorwaarden

Voorstel

De polis Rechtsbijstand kan enkel onderschreven worden indien er tevens een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid bij EUROMAF werd afgesloten.

Voor meer informatie en voor het onderschrijven van een polis Professionele Rechtsbijstand, contacteer ons.

IPID fiche