0032 2 213 30 70

EUROMAF

Opgericht 85 jaar geleden door architecten. EUROMAF is een onderneming gespecialiseerd in de verzekering van bouwrisico’s en heeft tot doel het efficiënt behartigen van uw belangen.

EUROMAF België is de  Belgische afdeling van EUROMAF, die op haar beurt een dochtermaatschappij is van MAF. MAF was de eerste Franse onderlinge waarborgmaatschappij die opgericht werd ten behoeve van bouwkundige ontwerpers. Sinds meer dan 85 jaar wordt MAF beheerd door architecten. De solvabiliteit van MAF vormt de basis van het in haar gestelde vertrouwen.

assurés

miljoen euro aan uitgegeven premies

miljard technische voorzieningen

Solvabiliteitsratio

Het doel van de 245 medewerkers van de groep MAF is het efficiënt behartigen van de belangen van architecten en ontwerpers om hen in staat te stellen zich in alle rust op hun werk te richten. De beroepsverzekering geeft de mogelijkheid aan de architect zijn creativiteit de vrije loop te laten.

De Raad van Beheer koppelt de belangen van de leden aan de verschillende afdellingen en diensten van de onderlinge waarborgmaastchappij : 12 beroepsmatig actieve architecten vertegenwoordigen op onbezoldigde basis hun vakgenoten. De genoemde architecten nemen deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van de Raad van beheer en stimuleren binnen de verschillende commissies het uitwisselen van ideeën… Daarnaast ontwikkelen zij beleidslijnen die MAF en EUROMAF in staat stellen concrete, correcte en individuele oplossingen te bieden aan haar verzekerden.

Ontdek ons team

Organisatie

Filosofie

Wij staan telkens weer met veel verwondering te kijken naar de talloze prachtige projecten die wij mogen verzekeren.

De creativiteit van de ontwerpers kent geen grenzen en dit is juist zo mooi aan uw beroep.

Daar wij als verzekeraar betrokken worden bij het op punt stellen van een verzekering voor diverse projecten krijgen wij de mogelijkheid om nauwe gesprekken te voeren met de verzekerden die zich  zodanig met hun project vereenzelvigen, dat zij soms hun ziel bloot leggen bij het bespreken ervan .

Zij zijn er dan ook terecht trots op.

De uiteindelijke realisatie van het project is de ultieme verwezenlijking van hun creativiteit maar ook een confrontatie met de realiteit van het bouw gebeuren.

Als verzekeraar van deze projecten, verheugen wij ons uiteraard om het enthousiasme met de verzekerden te mogen delen.

Onze taak bestaat erin er voor te zorgen dat onze verzekerde zonder zorgen het project tot een goed einde kunnen brengen. Wij vangen de risico’s op die onherroepelijk ontstaan bij de uitvoering van de opdrachten. Wij zorgen voor een verzekering op maat die beantwoordt aan de noden van elke ontwerper.

Wij helpen de verzekerden de valkuilen in hun contracten te dichten, staan hen bij wanneer er een schade voorkomt, treden ook preventief op (via opleidingen, communicatie via flash info’s…).

Als grootste Europese verzekeraar van de ontwerpers, met haar jonge dynamische ploeg schadebeheerders en onderschrijvers  van het kantoor Euromaf in Brussel gevestigd, werken wij er constant aan om onze diensten ter beschikking te stellen van onze verzekerden.

Wij danken voor het vertrouwen dat u ons geeft bij het aansluiten aan onze maatschappij.

– Het team EUROMAF Brussel

Historiek

  1. 2002Oprichting Euromaf België, Luxemburgstraat 47-51 te 1050 Brussel
  2. Dec. 2002Verhuis naar de Keizerslaan te 1000 Brussel
  3. Dec. 2006Verhuis naar Bischoffsheimlaan 11 te 1000 Brussel
  4. Dec. 2006Overname beheer schadegevallen van “Broeckx & C°”
  5. Juli 2007Aanpassing van de verzekeringscontracten aan de Wet Laruelle
  6. Sept. 2007Organisatie van onze eerste jaarlijkse infovergadering
  7. Maart 2013Organisatie van onze eerste workshop
  8. Sept. 2014Receptie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Euromaf
  9. Maart 2016Verhuis naar Paepsemlaan 11 te 1070 Brussel

EUROMAF is ontstaan in 2000 in de schoot van de Franse MAF en de Spaanse ASEMAS, Europese verzekeringsmaatschappijen die opgericht werden door en voor architecten.

Met een ervaring van meer dan 85 jaar in het vak, is de MAF in Frankrijk de uitverkoren partner van de architecten en andere bouwkundige ontwerpers voor wat betreft het behartigen van hun belangen en de verzekering van hun beroepsaansprakelijkheid.

Ook het Belgische kantoor EUROMAF is gespecialiseerd in het verzekeren van aansprakelijkheidsrisico’s voor ontwerpers in de bouwsector.

EUROMAF is actief sinds 2003 door de overname van de verzekeringspolissen beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs van AIM België.

EUROMAF verzekert onder andere architecten, studiebureaus, raadgevende ingenieurs, landschapsarchitecten en interieurarchitecten,… in de bouw.

Momenteel is EUROMAF uitgegroeid tot een onmisbare verzekeringsspecialist in dit domein. Het kantoor in België is tevens in Luxemburg actief.

Als partner van architecten en ingenieurs biedt EUROMAF een adequate en volledige dienstverlening, aangepast aan de eigen noden van elk van haar klanten.

Groep MAF

EUROMAF België is een verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in de verzekering van de aansprakelijkheidsrisico’s waaraan de ontwerpers in de bouwsector worden blootgesteld.

EUROMAF maakt deel uit van de Franse groep MAF (Mutuelle des Architectes Français), de grootste Europese verzekeraar van de ontwerpers in de bouwsector.