0032 2 213 30 70

Juridische gegevens

Startpagina » Juridische gegevens

EUROMAF België

Paapsemlaan 11, blok A, bus 4, 1070 Brussel, België

Ondernemingsnummer: 478.841.983 • Kantoor in België

Tel. 00 32 2 213 30 70 • Fax. 00 32 2 503 36 84 • euromaf.be@euromaf.com

Naamloze vennootschap, verzekeringsonderneming, met een kapitaal van € 21.250.000
Private onderneming beheerst door de verzekeringsregelgeving
R.C.S. Parijs B 429 599 509

Maatschappelijke zetel

EUROMAF NV
189 boulevard Malesherbes, 75856 Paris Cedex 17, France

Verantwoordelijke publicatie

Tancha ter Braake – Verantwoordelijke van het kantoor in België
Tel. 00 32 2 213 30 73 • tancha.ter.braake@euromaf.com

Webmaster

Anthony Destenay
50 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France
Tel. +33 650 081 972 • hello@anthony-destenay.fr

Persoonsgegevens website

Deze website, beheerst door het Belgisch recht, is in overeenstemimng met de Wet van 8 december 1992, “Wet Privéleven”. De verzekerde is ervan geïnformeerd dat hij beschikt over een toegangsrecht, een recht op verbetering en een recht op verzet dat hij kan uitoefenen door te schrijven naar het Belgisch kantoor van EUROMAF, Paapsemlaan 11, blok A, bus 4, 1070 Brussel, België.

Klachtenbehandeling

In geval van moeilijkheden m.b.t. de toepassing van uw onderschreven contract kan u uw correspondent van het departement productie contacteren voor wat betreft de berekeningswijze en betaling van uw premies, of het departement schadegevallen voor wat betreft de regeling van schadegevallen. Indien het antwoord niet afdoende is, kan u uw klacht richten aan de directie van EUROMAF België op het volgende adres: de Verantwoordelijke van het Belgisch kantoor van EUROMAF, Paapsemlaan 11, blok A, bus 4, 1070 Brussel, België.

Indien het geschil niet opgelost geraakt terwijl de interne behandelingsprocedures zijn uitgeput, kan u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, ombudsman.as).