0032 2 213 30 70

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Startpagina » Verzekering » Burgerlijke Aansprakelijkheid

Een architect dient verplicht verzekerd te zijn voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Maar wat houdt deze verzekeringspolis nu precies in ?

Een polis BA verzekert u voor de schade die u door uw fout bij het uitoefenen van uw beroep als architect aan derden veroorzaakt.

  • Wie zijn derden ? De bouwheer natuurlijk, maar het zouden ook buren kunnen zijn, voorbijgangers, enz. Schade aan uzelf, bijvoorbeeld bij het ontwerp van uw eigen woning, is niet verzekerd.
  • Welke schade ? Dit kan materiële schade zijn (er ontstaan barsten in de gevel bijvoorbeeld), immateriële schade (uw klanten kunnen niet tijdig verhuizen en zullen enkele maanden extra huurgeld moeten betalen) of in het slechtste geval lichamelijk letstel (door een instorting werd er iemand verwond)
  • Wat is een fout ? U maakt een fout wanneer u zich niet gedraagt conform wat, op basis van de wetgeving en rechtspraak, van u als architect mag verwacht worden.

Bij Euromaf gaat het niet enkel om verzekeren, maar ook om het verlenen van bijstand. Hulp dus, bijvoorbeeld als u van de bouwheer een mail krijgt waarin hij beweert dat u iets foutiefs heeft gedaan. Hoe kan u best reageren ? Of uw opdrachtgever wenst een clausule op te nemen in de architectenovereenkomst waarvan u moeilijk de draagwijdte kan inschatten.

De verdedigingskosten (kosten advocaat en expert) zijn voor onze rekening telkens uw beroepsaansprakelijkheid door derden in vraag wordt gesteld.

U kan zich verzekeren onder de vorm van een abonnementspolis of een polis enige werf.

Bijna alle architecten en architectenbureaus die op regelmatige basis architectenopdrachten uitvoeren, verzekeren zich onder de vorm van een abonnementspolis.

Hoe werkt een abonnementspolis ?

U betaalt een voorlopige premie bij aanvang van de polis en daarna telkens bij het begin van elk kalenderjaar.

Euromaf verlaagt haar minimumpremie voor stagiairs en starters, er zijn verschillende formules mogelijk.

U bent dan verzekerd voor alle opdrachten door u in uitvoering.

Na het einde van elk kalenderjaar, dient u ons te laten weten welke opdrachten u in het voorbije jaar hebt uitgevoerd.

De definitieve premie wordt dan berekend op basis van de in het voorbije jaar uitgevoerde waarde van de werken.

Wat is een polis enige werf ?

Indien u bijvoorbeeld maar één of twee opdrachten voor eigen rekening uitvoert, maar bijvoorbeeld ook voor heel grote projecten of projecten waarbij u samenwerkt met andere ontwerpers (andere architecten, ingenieurs, enz.), kan het opportuun zijn om slechts een verzekering te onderschrijven voor één opdracht. Contacteer ons, zodat wij u de nodige informatie kunnen geven.

Algemene voorwaarden

Het contract EUROMAF voor Architecten

Van toepassing op de verzekeringscontracten onderschreven krachtens de wet van 20 februari 1939