0032 2 213 30 70

Voorstel "Architecten"

Startpagina » Verzekering » Burgerlijke Aansprakelijkheid » Voorstel “Enige werf”
  • (nieuw of op bestaande)
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Andere ontwerpers

  • Tijdelijke Vereniging

  • Verzekeringen

  •  

    De ondergetekende verklaart op zijn eer dat bovenvermelde inlichtingen juist en waar zijn en dat niets werd verzwegen of misvormd : de voorsteller erkent en aanvaardt dat huidige vragenlijst de basis vormt van elke verzekeringspolis die door de Maatschappij zou kunnen worden uitgegeven.

Deze site, beheerd door de Franse wet, is conform aan de wet 78-17 genaamd « informatica en vrijheid» van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus genaamd « LCEN ». Bijgevolg melden wij u dat : De verzamelde inlichtingen zijn bestemd voor de MAF. U hebt toegang tot uw gegevens maar deze gegevens verbeteren of vernietigen kan uitsluitend via een schrijven gericht aan de MAF.
Zie ook onze wettige meldingen.