0032 2 213 30 70

Op 22 november 2017 heeft EUROMAF les gegeven aan de architectuurstudenten van de Universiteit van Luik (ULG) in het kader van de cursus deontologie.

Privéluik Verzekerde

Paswoord vergeten ?

Het paswoord dat toegang verleent tot extranet EUROMAF wordt ieder jaar in december aan de verzekerden opgestuurd.

Een paswoord kan aangevraagd worden per e-mail maar ook per telefoon of brief.

Het paswoord is vertrouwelijk en wordt u toegezonden per brief.