0032 2 213 30 70

Er was en er is veel te doen omtrent beide wetten. Daarom organiseert Euromaf af en toe infosessies voor hun experten en advocaten om zo de verdediging optimaal te kunnen laten verlopen. In bijlage de slides die werden gepresenteerd tijdens de workshop van 24 mei 2019 omtrent “De nieuwe algemene voorwaarden Euromaf na de Wet Peeters”.