0032 2 213 30 70

Het team EUROMAF bedankt u voor de aangename samenwerking en het vertrouwen en wenst u van harte een goede gezondheid, geluk en voorspoed in 2022.

Zorg goed voor uzelf en allen die u dierbaar zijn!

Privéluik Verzekerde

Paswoord vergeten ?

Het paswoord dat toegang verleent tot extranet EUROMAF wordt ieder jaar in december aan de verzekerden opgestuurd.

Een paswoord kan aangevraagd worden per e-mail maar ook per telefoon of brief.

Het paswoord is vertrouwelijk en wordt u toegezonden per brief.