0032 2 213 30 70

Op dinsdagavond 18 september mochten we een 100-tal verzekerden en makelaars ontvangen in Kasteel Gravenhof voor onze info avond omtrent de ‘Wet Peeters-Borsus’.

Deze Wet, die in werking is getreden op 1 juli 2018, betreft de nieuwe verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs en aannemers beperkt tot de soliditeit en stabiliteit van woningen. Een nieuwe Wet, die heel wat implicaties inhoudt.
Prof. Dr.Kristof Uytterhoeven, Advocaat balie Antwerpen en Brussel & Hoofddocent KULeuven, verdiepte zich in de nieuwe regelgeving aan de hand van praktische voorbeelden. EUROMAF legde uit dat de abonnementspolis voortaan twee afdelingen zal kennen en wat het voordeel is van uw abonnementspolis EUROMAF ten opzichte van een globale polis.

Een korte samenvatting:

<table cellpadding="5" cellspacing="0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;" width="50%"><strong style="color:#16a085;">EUROMAF polis VOOR de wet Peeters-Borsus</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;"><strong style="color:#16a085;">EUROMAF polis NA de wet Peeters-Borsus</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;" valign="top">Algemene beroepsaansprakelijkheid<!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul style="padding-left:20px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Contractuele aansprakelijkheid</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Licht verborgen gebreken</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>10-jarige aansprakelijkheid</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li>BA Uitbating</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;">Afdeling 1: Beroepsaansprakelijkheid<!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul style="padding-left:20px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Contractuele aansprakelijkheid</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Licht verborgen gebreken</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>10-jarige aansprakelijkheid niet-woning</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>BA Uitbating</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Excedent afdeling 2</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Afdeling 2 : 10-jarige Woningbouw<!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul style="padding-left:20px;"><li>10-jarige aansprakelijkheid woning </li></ul></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <table cellpadding="5" cellspacing="0"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;" width="50%"><strong style="color:#16a085;">EUROMAF abonnementspolis</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;"><strong style="color:#16a085;">Globale polis</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;" valign="top"><ul style="padding-left:20px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Projecten zijn <strong>volledig</strong> verzekerd bij dezelfde vertrouwde verzekeraar</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Verzekerd kapitaal onder afdeling 2 wordt verleend ten voordele van de <strong>verzekerde alleen</strong></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Zichtbare of gekende schade gedekt in afdeling 1</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Zekerheid over de polisvoorwaarden</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="border: 2px solid #ddd;"><ul style="padding-left:20px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Versnippering per project per verzekeraar(s) => risico op ping-pongspel</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Verzekerd kapitaal van 500.000 euro is te verdelen over de verschillende verzekerden => risico op uitputting verzekerd kapitaal </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Uitsluiting zichtbare of gekende schade</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Onzekerheid clausules verval van recht, die verschillend kunnen zijn naargelang de verzekeraar</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table>

De polisvoorwaarden van EUFOMAF worden aangepast conform deze nieuwe wetgeving en worden u weldra gecommuniceerd.