0032 2 213 30 70

Op dinsdagavond 18 september mochten we een 100-tal verzekerden en makelaars ontvangen in Kasteel Gravenhof voor onze info avond omtrent de ‘Wet Peeters-Borsus’.

Deze Wet, die in werking is getreden op 1 juli 2018, betreft de nieuwe verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, ingenieurs en aannemers beperkt tot de soliditeit en stabiliteit van woningen. Een nieuwe Wet, die heel wat implicaties inhoudt.
Prof. Dr.Kristof Uytterhoeven, Advocaat balie Antwerpen en Brussel & Hoofddocent KULeuven, verdiepte zich in de nieuwe regelgeving aan de hand van praktische voorbeelden. EUROMAF legde uit dat de abonnementspolis voortaan twee afdelingen zal kennen en wat het voordeel is van uw abonnementspolis EUROMAF ten opzichte van een globale polis.

Een korte samenvatting:

EUROMAF polis VOOR de wet Peeters-Borsus EUROMAF polis NA de wet Peeters-Borsus
Algemene beroepsaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Licht verborgen gebreken
 • 10-jarige aansprakelijkheid
 • BA Uitbating
Afdeling 1: Beroepsaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Licht verborgen gebreken
 • 10-jarige aansprakelijkheid niet-woning
 • BA Uitbating
 • Excedent afdeling 2
Afdeling 2 : 10-jarige Woningbouw
 • 10-jarige aansprakelijkheid woning
EUROMAF abonnementspolis Globale polis
 • Projecten zijn volledig verzekerd bij dezelfde vertrouwde verzekeraar
 • Verzekerd kapitaal onder afdeling 2 wordt verleend ten voordele van de verzekerde alleen
 • Zichtbare of gekende schade gedekt in afdeling 1
 • Zekerheid over de polisvoorwaarden
 • Versnippering per project per verzekeraar(s) => risico op ping-pongspel
 • Verzekerd kapitaal van 500.000 euro is te verdelen over de verschillende verzekerden => risico op uitputting verzekerd kapitaal
 • Uitsluiting zichtbare of gekende schade
 • Onzekerheid clausules verval van recht, die verschillend kunnen zijn naargelang de verzekeraar

De polisvoorwaarden van EUFOMAF worden aangepast conform deze nieuwe wetgeving en worden u weldra gecommuniceerd.

Privéluik Verzekerde

Paswoord vergeten ?

Het paswoord dat toegang verleent tot extranet EUROMAF wordt ieder jaar in december aan de verzekerden opgestuurd.

Een paswoord kan aangevraagd worden per e-mail maar ook per telefoon of brief.

Het paswoord is vertrouwelijk en wordt u toegezonden per brief.