0032 2 213 30 70

Wet Peeters-Borsus * Wet Ducarme * 18/09/18 EUROMAF Info-avond

Beste verzekerde,

Graag zenden wij u hierbij een update omtrent enkele belangrijke wetswijzigingen.

Wet Peeters-Borsus

Op 1 juli 2018 trad een nieuwe wet in werking die naast architecten ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid (de “Wet Peeters-Borsus” van 31 mei 2017).

Deze wet betreft enkel “woningbouw”projecten, dit zijn gebouwen bestemd voor bewoning. De verzekeringsplicht zoals voorzien door deze nieuwe wet beperkt zich tot de tienjarige burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Uw huidige polis voorziet reeds een algemene dekking voor uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, incl. de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.

Een belangrijke nieuwigheid is echter dat de verzekering voor woningbouwprojecten de tienjarige aansprakelijkheid moet dekken voor een vaste periode van 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken. Dit wil zeggen dat indien deze polis beëindigd wordt, de dekking blijft doorlopen tot het einde van deze 10-jarige periode voor alle aangegeven werken, en dit zonder enige afkooppremie op het einde van de polis.

De nieuwe wet schaft de verzekeringsplicht voor architecten zoals die bestond in het kader van de Wet Laruelle van 2006 af (verzekeringsplicht tijdens de fase van de werken en tijdens de tienjarige periode).

Wet Ducarme

Er is wel een tweede wet in ontwerpfase (de “Wet Ducarme”) die de verplichting in het leven roept voor architecten en andere dienstverleners in de bouwsector om zich ook te verzekeren voor de aansprakelijkheid die niet de tienjarige aansprakelijkheid betreft zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat dan meer bepaald om de aansprakelijkheid tijdens de conceptfase, de fase van de uitvoering van de werken, evenals na de aanvaarding van de werken voor zover het niet gaat over problemen van stabiliteit of soliditeit (bijv. lichte verborgen gebreken).

U begrijpt dat enkele aanpassingen aan uw polis noodzakelijk zijn om zich te conformeren aan het nieuwe wettelijke kader.

Wat verandert er concreet voor u?

Wij zullen uw huidige polis aanpassen om te voldoen aan de vereisten van de Wet Peeters-Borsus . Uw polis blijft in een algemene dekking voorzien voor uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (conceptfase, fase uitvoering werken, tienjarige aansprakelijkheid), maar zal eveneens voorzien in een dekking met een vaste duur van 10 jaar voor uw woningbouwprojecten, conform de nieuwe wet. Wij zullen eveneens uw polis aanpassen om te voldoen aan de Wet Ducarme, die zich nog in de ontwerpfase bevindt.

Wij zullen dit in de loop van de zomer formaliseren. Wij wachten echter eerst de publicatie van de Wet Ducarme af vooraleer wij hiertoe definitief kunnen overgaan. Alleszins blijven uw woningbouwprojecten bij EUROMAF gedekt, en dit conform de Wet Peeters-Borsus.

Dinsdag 18 september 2018
Info-avond in Kasteel Gravenhof

Graag nodigen wij u alvast uit voor de info-avond op dinsdag 18 september in Kasteel Gravenhof (Dworp). Op deze avond verdiepen we ons in de nieuwe regelgeving aan de hand van praktische voorbeelden en tijdens het walking dinner kan er verder over gepraat worden.

Uitnodiging volgt in augustus maar vooraf registreren kan via events@euromaf.com (plaatsen zijn beperkt).

 

Aarzel niet ons te contacteren in geval van verdere vragen.
Met vriendelijke groeten,

EUROMAF