0032 2 213 30 70

Ingevolge de inwerkingtreding op 01 juli 2018 van de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat, de zogenaamde Wet Peeters, heeft EUROMAF de lopende verzekeringscontracten aangepast.

Deze aanpassingen gebeurden door middel van een bijvoegsel en nieuwe algemene voorwaarden die u begin dit jaar heeft ontvangen.

Het bijvoegsel en de bijhorende algemene voorwaarden zorgen ervoor dat uw lopend verzekeringscontract conform is aan de wettelijke bepalingen van de Wet Peeters. Hiervoor is het van belang om het bijvoegsel getekend terug te zenden naar EUROMAF.

In het kader van de Wet Peeters werden ook de formulieren voor de jaarlijkse werfaangiftes aangepast in die zin dat een extra kolom werd toegevoegd waarin u dient aan te duiden of de dekking Peeters vereist is voor het specifieke project, m.a.w. of het gaat om een woningbouwproject.

Het privéluik op de website zal weldra beschikbaar zijn.

EUROMAF is ter beschikking voor verdere vragen omtrent de Wet Peeters, de bijvoegsels, de nieuwe algemene voorwaarden,… en organiseert daarom komende maanden « EUROMAF op pad ».

Een eerste reeks data en locaties werd vorige week aangekondigd. Gezien de talrijke reacties op deze mailing hebben wij besloten om enkele sessies toe te voegen voor 15 juli. In de volgende nieuwsbrief zal u data en locaties terugvinden voor sessies na 15 juli.